Handelsbetingelser

Vores generelle handelsbetingelser​

Handelsbetingelserne beskriver vores gældende vilkår og betingelser ved salg af et produkt eller en serviceydelse

Get-Online's handelsbetingelser

Sidst opdateret d. 08/08-2020

For at kunne købe produkter eller konsulentydelser hos Get-Online forudsættes det, at kunden er registreret virksomhed, organisation, offentlig myndighed eller myndig person.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Alle priser på Get-Online.dk er angivet incl. moms.

Ved køb af produkter eller konsulentydelser fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto 30 dage via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er oplyst. Herefter påløber renter jf. rentelovens 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Get-Online kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for:

– Tilpasning og opsætning af betalingsgatewayen
– Tegning af indløsningsaftale med f. eks. Nets/Teller
– Det fornødne kendskab til regler, gebyrer og andet, foreskrevet af f. eks. Nets/Teller

Get-Online forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke for adgang til betalingsgatewayen.

For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Get-Online, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnementet.

Med mindre andet er aftalt ejer Get-Online rettigheder til alt programmeret software, mens kunden erhverver brugsretten ved betaling. Det betyder at kunden ikke under nogen omstændigheder må videresælge kopier af software, programmer eller plug-ins udviklet af Get-Online.

Alle hjemmesider udviklet og leveret af Get-Online, er som udgangspunkt optimeret og tilpasset følgende browsere:

  • Microsoft Internet Explorer 9.0+
  • Mozilla Firefox 7.0+
  • Google Chrome 12.0+
  • Safari 5.1+
  • Opera 11.50+

Efter færdiggjort arbejde samt betaling, har kunden ydereligere fire uger til at teste funktionalitet, fejlfinde samt teste browserkompabilitet er som ønsket. Efter denne fire ugers periode kan Get-Online ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler der måtte opstå. Det er kundens eget ansvar at følge op på evt. oversete fejl og mangler indenfor denne tidsfrist.

Get-Online tilbyder hosting med eller uden serviceaftale. Som udgangspunkt er hosting ekskl. serviceaftale med mindre andet er aftalt.

Opdaterede priser og pakker kan til enhver tid ses på https://get-online.dk/produkter/

Eventuelle prisstigninger træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.

Fakturering for hosting sker for et år af gangen og forudbetales. Get-Online refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Get-Online kan opsige hostingaftale med øjeblikkelig varsel hvis kundens løsning er til fare for stabiliteten af serveren, eller hvis kunden overtræder dansk lov. Det kan være, men ikke begrænset til, hvis kunden udsender SPAM, bruges til spredning af malware, fishingforsøg m.m.

Get-Online tager backup dagligt og gemmer dagligt syv dage tilbage, samt ugentligt fire uger tilbage. Backup tages på ekstern server, og opbevares på fysisk anden lokation end driftserverne.

Get-Online fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Get-Online rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Get-Online. Ved evt. overskridelse af deadline fra Get-Online´ side kan Get-Online aldrig gøres ansvarlig for evt. tab, hverken direkte eller inddirekte. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Vi tager forbehold for tastefejl og stavefejl.

Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til Get-Online, idet opbevaring af sådant materiale sker for kundens risiko. Det er ligeledes kundens ansvar at få forsikret den leverede løsning i tilfælde at driftstab eller mod direkte / indirekte fejl.

Kunden erklærer sig bekendt med Get-Online´s forretningsbetingelser. Get-Online forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel.

 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev